Thứ Ba, 8 tháng 9, 2020

Tuyển chọn 88 cái tên bé gái, đặt tên con gái 2021, Reader Comments

Tuyển chọn 88 cái tên bé gái, đặt tên con gái 2021, Reader Comments

Xem thêm : dịch vụ / kiến thức làm mẹ / hay nhất /

Reader CommentsThis work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

JRK, Jurnal Riset Komunikasi is published by Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 

Publisher Address: Jl. Raya Jakarta Km 4 Pakupatan Serang Banten, Ilmu Komunikasi, FISIP, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Kampus Pakupatan, Serang, Banten, Indonesia. Telepon/Fax: (0254) 280330, Email: jurnalrisetkomunikasi@untirta.ac.id |

 Click to access: Jurnal Riset Komunikasi  

JRK has been indexed at: Google Scholar 

Tuyển chọn 143 stt buồn, stt Buồn diễn tả nhiều tâm trạng đau khổ đẫm nước mắt đọc hút ... /

Tuyển chọn 88 cái tên bé gái, đặt tên con gái 2021, Reader Comments