Thứ Năm, 20 tháng 2, 2020

Ý Thu

Bài thơ Ý Thu (Xuân Diệu), tác giả viết về một mùa thu lá rụng nhạt phai. Bài thơ nói về chút hồn buồn trong lá rụng, bông hoa rứt cánh rơi không tiếng, chẳng hái mà hoa cũng dần hết. Một khung cảnh mùa thu khá tẻ nhạt khi dưới gốc cấy đầy xác ve, và ve cũng tắt theo hè, và gió cũng đau thương chứ.

Ý Thu (Xuân Diệu)

Tặng Nguyễn Lương Ngọc

Những chút hồ buồn trong lá rụng
Bị nhàu ai tưởng dưới trăm chân.
Bông hoa rứt cánh, rơi không tiếng;
Chẳng hái mà hoa cũng hết dần.

Dưới gốc, nào đâu thấy xác ve,
Thế mà ve đã tắt theo hè.
Chắc rằng gió cũng đau thương chứ;
Gió vỡ ngoài kia, thu có nghe?

Hôm nay tôi đã chết theo người
Xưa hẹn nghìn năm yêu mến tôi;
Với bóng hình xưa, tăm tiếng cũ,
Cách xa chôn hết nhớ thương rồi.

Yêu vui xây dựng bởi nguôi quên.
Muốn bước trong đời, phải dậm trên
Muôn tiếng kêu than thầm lẳng lặng.
Nhưng hoa có thể cứ lâu bền.

Ờ nhỉ! Sao hoa lại phải rơi?
Đã xa, sao lại hứa yêu hoài?
Thực là dị quá – Mà tôi nữa!
Sao nghĩ làm chi chuyện nhạt phai?

Một mùa thu thực dị quá, mà con người cũng lạ thay, sao lại nghĩ làm chi chuyện nhạt phai. Bạn có cảm nhận gì về bài thơ này, để lại đóng góp của bạn ngay dưới đây nhé.

Các Bạn Đang Xem Bài Viết  Của Tác Giả Trong Tập  Tại Blog . Truy Cập Blog Thường Xuyên Để Xem Nhiều Bài Viết Mới Hàng Ngày Nhé!

5 / 5 ( 1 vote )